गुरुवार, एप्रिल 22, 2021
   
Text Size

बहिण-भाऊ

आपलेच ओठ                     दादा आपलेच दांत
थोर सारे विसरत                         मागील रे ॥

तिचे आईबाप नसतात. आईबाप गेले म्हणजे कोठले माहेर असे लोक म्हणतात. ते का खरे होणार ? मरताना मायबाप बोलले ते का दादा विसरेल ?

शेवटील शब्द                     आई तुला जे बोलली
काय विस्मृती पडली                   त्यांची दादा ॥
ताईला प्रेम देई                   तिला रे तूंच आता
माय बोले मरता मरता                 दादा तुला ॥

या ओव्या वाचता वाचता कोणाचे डोळे भरून येणार नाहीत ? स्त्रियांच्या अंतरंगातील हे थोर दर्शन आहे.

बहिणीला ओवाळणी घालावी लागेल म्हणून तर भावाला चिंता नसेल ना पडली ? अरे, बहीण का पैशासाठी भुकेलेली असते ?

लागेल घालावी                   फार मोठी ओवाळणी
चिंता काय अशी मनी                       भाईराया ॥
नको धन नको मुद्रा              नको मोतियाचा हार
देई प्रेमाश्रूची धार                            भाईराया ॥
पानफुल पुरे                       पुरे अक्षता सुपारी
नको शेला जरतारी                          भाईराया ॥

भावाला केव्हा पाहीन असे तिला होते. तिच्या डोळयांतून पाणी येते. तिला चैन पडत नाही.

येरे येरे भाऊ                     किती झाले दडपण
कधी हृदय उघडीन                       तुझ्यापुढें ॥
येरे येरे भाऊ                     किती पहावी रे वाट
पाण्याचा चाले पाट                      डोळयांतून ॥
जिवाच्या जीवना              अमृताच्या सिंधु
देई गा तूं बंधू                              उठाउठी ॥
जिवाच्या जिवलगा           प्रेमाच्या सागरा
सुखाच्या माहेरा                         येई गा तूं ॥

 

पुढे जाण्यासाठी .......